Δήμος Πωγωνίου

Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ανακοινώνει και Προσκαλεί
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/A'), σε συνδυασμό με τις διατάξεις τον άρθ. 7 της υπ' αριθ. οικ. 167563/ΕΥΠΕ/19-04-13 απόφασης (ΦΕΚ 964Β/2013) και άρθ. 6 της υπ'αριθ. οικ. 1649/45 (ΦΕΚ 45Β/2014) ΚΥΑ, τους πολίτες ( κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησης τους ( οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ), να λάβουν γνώση , επί του περιεχομένου του φακέλου ΜΠΕ, εκτός διαβούλευσης, ( έργο Υποκατηγορίας Α2, ομάδας 2η α/α 6 & κατηγορία Β, ομάδα 9η , α/α 37,38)του έργου: Τροποποίηση ΑΕΠΟ, που αφορά στη βιομηχανία εμφιαλώσεων νερού και αεριούχων αναψυκτικών, συνολικής ποσότητας απόληψης νερού 400.000 m3 / έτος, εγκατεστημένη και λειτουργούσα στη θέση «Μεσοβούνι» της Τ.Κ. Νεγράδων στο 29° χλμ Ιωαννίνων- Κονίτσης , Δ. Πωγωνίου, Π.Ε. Ιωαννίνων.
Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι   η εταιρεία : «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.».
Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου.
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο (γρ. : 203 .Διοικητήριο -Ιωάννινα ), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
Η παρούσα Ανακοίνωση-Πρόσκληση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα « ΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ» την   08-03- 2017.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου στη διαδρομή: www. php.gov.gr/ΕνημέρωσηΖ Νέα-Ανακοινώσεις/ Ανακοινώσεις.

(Σημείωση νια την εφημερίδα)
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης στον τύπο, βαρύνουν τον παραπάνω φορέα υλοποίησης ή λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας( παρ. 6 του άρθρου 4 της με αριθ. Η.Π. 37111/2021/03 Κ.Υ.Α.
( Τηλ. Επικοινωνίας: μελετητής, Σπυρίδων Γιαννάκης 26510 78425 ).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π. Σ.


ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους Δημότες του Δήμου Πωγωνίου ότι σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η Α’ φάση των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα συνέργεια του ΤΑΣ Κοζάνης.
Κατά την Α’ φάση επιλέγονται δειγματοληπτικά κάποιες οικίες που δηλώθηκαν  προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος και η έκταση των ζημιών και να χαρακτηριστεί η περιοχή σαν σεισμόπληκτη.
Θα επακολουθήσει δεύτερη φάση που θα έπεται τον χαρακτηρισμό της περιοχής κατά την οποία  τα αρμόδια συνεργεία θα καταγράψουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον σεισμό της 15/10 σε όλες τις οικίες που έχουν δηλωθεί ώς πληγέντες.
Παρακαλούμε τους δημότες εάν έχουν διαπιστώσει βλάβες εξ αιτίας του σεισμού να το δηλώσουν στο Δήμο Πωγωνίου (έν δεν το έχουν κάνει ήδη) έτσι ώστε να ελεγχθουν από τα αρμόδια κλιμάκια.   

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας.
Πληρ. Λάμπρου Ελευθέριος
26533-60113

Κατηγορία Πρωτοσέλιδο

Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΓΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΣ 26-1-2016, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 10:00,  ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ -ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ,  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 07:01

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα έως και 19 Δεκεμβρίου 2015 θα παραμείνει κλειστό το εντός του Κεφαλοβρύσου

τμήμα της Επαρχιακής Οδού, λόγω εργασιών κατασκευής τοίχου αντιστήριξης κατάντη της οδού πλησίον

παρακείμενης οικίας της κα Μαρίας Μάνη του Ζήση. Η εκτροπή των οχημάτων μέχρι 3,5 τόνων θα γίνει από

παρακαμπτήριο οδό, όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία (επισυνάπτεται).

Επίσης θα γίνει εκτροπή της κυκλοφορίας άνω των 3,5 τόνων για Κεφαλόβρυσο, από διακλάδωση

Γεροπλατάνου προς Δελβινάκι, όπως φαίνεται στην οριζοντιογραφία (επισυνάπτεται).

Παιδικοί Σταθμοί -αιτήσεις για εγγραφές 2015-2016

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 10:30

ΚΔΑΠ αιτήσεις για εγγραφές 2015-2016

ΚΔΑΠ αιτήσεις για εγγραφές 2015-2016

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Από σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου έως Δευτέρα 15 Ιουνίου και απογευματινές
ώρες ,θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για τα θερινά προγράμματα των Κέντρων
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Πωγωνίου .Τα
προγράμματα ξεκινούν από την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 και έως τέλος
Ιουλίου,  απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών.
Πληροφορίες και αιτήσεις στα ΚΔΑΠ Άνω Καλαμά.

ΕΠΕΙΓΟΝ
Μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δικαιούνται την εξισωτική αποζημίωση θα πρέπει να έχουν απογράψει το ζωικό τους κεφάλαιο μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014.
Γι' αυτό σας παρακαλούμε να ενημερώσετε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου σας προκειμένου οι κτηνοτρόφοι να φροντίσουν για την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεδομένου του ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει η πληρωμή της εξισωτικής του έτους 2014 σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Υπουργείου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1.    Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή  προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ. Α΄3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν καθώς και λοιπές κείμενες διατάξεις

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (ύδρευσης – άρδευσης –αποχέτευσης, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) των υπηρεσιών του Δήμου Πωγωνίου που εδρεύει στο Καλπάκι Ιωαννίνων και συγκεκριμένα για τις εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης    Υπηρεσία    Έδρα υπηρεσίας    Ειδικότητα    Διάρκεια σύμβασης    Αριθμός
ατόμων
100    ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ    ΚΑΛΠΑΚΙ    ΔΕ 24 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ      8 ΜΗΝΕΣ    2
101    ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ    ΚΑΛΠΑΚΙ    ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ     8 ΜΗΝΕΣ    2
102    ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ    ΚΑΛΠΑΚΙ    ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ    1

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΥΕ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΕ24 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  και ΔΕ 30 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       
Τα απαιτούμενα τυπικά & (τυχόν πρόσθετα)  προσόντα ανά κωδικό θέσης των ανωτέρω ειδικοτήτων αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β (σελ.2-3-4) της Ανακοίνωσης η οποία έχει αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου στο Καλπάκι, στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου: pogoni.gr
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β Ανακοίνωσης), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα  απαιτούμενα από την Ανακοίνωση (η οποία είναι ολόκληρη δημοσιευμένη ως ανωτέρω) δικαιολογητικά, καθώς και από το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» το οποίο είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ανακοίνωσης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».
ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «27-9-2013» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις  σχετικές με τα δικαιολογητικά που  απαιτούνται για την   απόδειξη των κριτηρίων της  ανεργίας (για  ανέργους που  παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, κ.λ.π), της πολυτεκνικής και μονογονεϊκής ιδιότητας (ως προς τη δήλωση για την πρόσληψη άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας), της μονογονεϊκής ιδιότητας (σε περίπτωση διάστασης γονέων) και της μερικής απασχόλησης.       

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων ΤΚ 44004, υπόψη κ. Χαρ. Μέτσιου   (τηλ. επικοινωνίας: 2657360028 και  2657360117). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού  ΔΕ ή ΥΕ.  Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην  περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2657360028 (κ. Χαρ. Μέτσιος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                        

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΣΟΙ  ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΕΧΟΥΝ 50 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ  ή 6 ΘΗΛΑΖΟΥΣΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ή ΜΟΣΧΙΔΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ 2 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΕΩΣ 30 ΚΑΘΑΡΗΣ ΦΥΛΗΣ 16-24 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΘΡ.68.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟ) ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΣΦΑΓΗΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 2013 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ (ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟ) ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ Ο ΓΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΠΟ 03/02/2014 ΕΩΣ 28/02/2014 ΘΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΣΔΕ ΓΙΑ  ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ  ΣΤΟΝ  ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΓΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«ΕΝΩΣΗ αγροτών»

Σελίδα 1 από 2
Βρίσκεστε εδώ: Home Εποπτευόμενοι φορείς Ανακοίνωση